Thema overzicht:

Cultuur & Samenleving

“I think women can do anything.”

Er zijn tegenwoordig veel feministisch geïnspireerde bewegingen, maar vinden hun inspanningen ook de weg naar de filmset? Jasmine Lietaert onderzocht aan de hand van de Charlie’s Angels filmreeks of er op emancipatoir vlak vooruitgang is geboekt.

Door: Jasmine Lietaert

The Human Nature of the Werewolf

What do ancient tales of werewolves have in common with Harry Potter? Yara Hallenga explores the parallels between werewolf depictions from antiquity and those in the work of J.K. Rowling.

Door: Yara Hallenga

Een verdienmodel voor burgerschap

Culture assimiliatie poogde Native Americans te integreren in de Amerikaanse samenleving. Vincent Veerbeek onderzoekt het project dat Native American kinderen het kapitalisme bij probeerde te brengen door middel van een modeleconomie in kostscholen.

Door: Vincent Veerbeek

Earning their place in society

Assimilationist policies attempted to adapt Native Americans to American society. Vincent Veerbeek examines the case of efforts to teach Native American youths capitalism by introduction of a model economy in boarding schools.

Door: Vincent Veerbeek

Wat valt er te lachen als er mensen sterven?

Dat de coronacrisis absurd is, behoeft op het eerste gezicht weinig argumentatie, maar is zij daarom ook grappig? Thom Hamer onderzoekt of humor, ironie specifiek, een functie heeft in het benaderen van een crisis.

Door: Thom Hamer

Arabische sci-fi: een waarschuwing voor de dystopie

Kan science-fiction ons helpen de realiteit beter te begrijpen? Desirée Custers analyseert dystopische verschijnselen in de Arabische wereld, aan de hand van Arabische science-fiction literatuur.

Door: Desirée Custers

Imaginative machinery: a historical approach to computational creativity

Can machines be creative? The answer to this question lies in our views on science and imagination. Thierry Orth discusses whether 19th century arguments regarding creative machinery belong in today’s debate on Artificial Intelligence.

Door: Thierry Orth

Waarom we meer moeten horen over Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica

Vluchtelingen zijn regelmatig in het nieuws, maar meestal gaat het over mensen uit het Midden-Oosten. De situatie in landen als Nicaragua wordt te vaak over het hoofd gezien, aldus Evi Vogel. Zij deed onderzoek naar de sociaaleconomische obstakels waar Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica mee te maken krijgen.

Door: Evi Vogel

De ‘vrijgeborenen’ van Zuid-Afrika

In hoeverre heeft Zuid-Afrika het apartheidsverleden achter zich gelaten? Tijdens studentenprotesten in 2016 leek deze geschiedenis helemaal niet zo ver weg. Sonja Pleumeekers onderzocht aan de hand van interviews met studenten hoe het verleden doorwerkt in het leven van de jongere generatie.

Door: Sonja Pleumeekers

Hoe inburgering kan bijdragen aan arbeidsparticipatie voor vluchtelingen

Met ingang van 2020 komt er een nieuw inburgeringsbeleid in Nederland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen? Pamela Baljet onderzocht het verband tussen inburgering en deelname aan de arbeidsmarkt.

Door: Pamela Baljet

De dikke samenleving: waarom we verleiding niet kunnen weerstaan

Meer fast food en minder beweging, de levenswijze van veel mensen wordt steeds ongezonder. Hierdoor worden niet alleen Amerikanen maar ook Nederlanders alsmaar dikker. Milou van den Bemd legt uit hoe de structuur van onze samenleving bijdraagt aan deze ontwikkelingen.

Door: Milou van den Bemd

Kalle v’r Limburgs, of spreken wij Nederlands? Het meertalige landschap op de peuterspeelzalen in Eijsden-Margraten

Limburg is één van de provincies waar de meeste verschillende talen worden gesproken. Maar hoe ziet zo’n pluriform taallandschap er in praktijk uit in de klas? Om deze vraag te beantwoorden deed Gino onderzoek naar de plaats van het Limburgs in de peuterspeelzaal.

Door: Gino Morillo Morales

Terugkeer van ex-gedetineerden: boze, bange, of betrokken buren?

Hoe zou jij het vinden als er een ex-gedetineerde naast je zou komen wonen? Inge Bruijns deed onderzoek naar de reacties van buurtbewoners op de re-integratie van ex-gedetineerden in hun wijk.

Door: Inge Bruijns

Sluit de ‘boze burger’ niet buiten

Globalisering heeft verschillende gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving. Peter Reek over het belang van debat in tijden van polarisatie.

Door: Peter Reek

Forensische Multimedia: het opsporen van internetpiraten via een watermerk

Steeds meer series en films worden illegaal gedownload voordat ze officieel zijn uitgebracht. Misschien fijn voor je portemonnee, maar minder fijn voor de producenten, die hierdoor vaak inkomsten mislopen. Hannes Mareen presenteert een nieuwe methode om digitale piraten op te sporen om zo het probleem bij de bron aan te pakken.

Door: Hannes Mareen

Growing Sustainable Peace: Starting at the Roots

After the recent peace accords between the FARC and the Colombian government, hopes are high that the longest conflict of the world will finally come to an end. But will these peace accords, signed by high-ranking leaders, bring peace and security at the local level any closer? Johannes Chinchilla on the importance of ‘grassroots’ leaders in building peace from the bottom up.

Door: Johannes Chinchilla

“Fijn gewerkt, schat?”: Hoe romantische relaties werkstress kunnen verminderen

In de hectische moderne samenleving lijkt stress een inherent onderdeel van het werkende leven te zijn; het aantal gediagnosticeerde burn-outs onder Nederlandse werknemers neemt al jaren gestaag toe. Annabel Molleman licht een tipje van de sluier op over de manier waarop romantische relaties hier mogelijk een remedie tegen vormen.

Door: Annabel Molleman

Roots & Routes: wat voormalig straatkinderen ons leren over ‘thuis’

Op basis van acht maanden etnografisch veldwerk met (voormalig) straatkinderen in Malawi, komt Tanja Hendriks tot de conclusie dat ‘thuis’ niet alleen een plek is waar iemand geboren is of vandaan komt, maar vooral ook een beginpunt van waaruit mensen hun leven vorm gaan geven. In de praktijk behelst ‘thuis’ dus zowel iemand’s roots als routes.

Door: Tanja Hendriks

Berlin: Where the Privacy Movement Meets

What makes Berlin the perfect meeting place for whistleblowing, art, and protest? Loes Derks van de Ven on the whereabouts of the privacy movement.

Door: Loes Derks van de Ven

Tinder as Perfect Romance

What do Tinder, Finances and Warfare have in common? Find out in Joris Krijgers’ article on the logic of virtual perfection and its downsides.

Door: Joris Krijger

From Cyber Anarchy to Network Control

‘Even if you are not doing anything wrong, you are being watched and recorded.’ After its invention, many internet scientists thought the invention of the internet would have a democratizing effect on society. Annabelle Poelert shows they turned out to be very wrong indeed.

Door: Annabelle Poelert

Van vandalisme tot kunst

Cika Schulz onderzoekt hedendaagse graffiti aan de hand van een historisch kader. Welke gevolgen heeft de verbeterde status en legalisering van graffiti voor het politieke karakter van deze kunstvorm?

Door: Cika Schulz

Genderverschillen in gezondheid

Gelijkheid. houdt dat niet dezelfde behandeling van mannen en vrouwen in? Niet als het op de de gezondheidszorg aankomt, aldus Lisanne Snoek.

Door: Lisanne Snoek

Investeren in de toekomst, investeren in kinderen

Emma Cuperus was persoonlijk betrokken bij de opstelling van het advies ‘Gelijk goed van start’ en weet waar ze het over heeft als ze stelt dat kind, ouder én maatschappij baat hebben bij goede kindvoorzieningen. Volgens haar laten de Nederlandse kindvoorzieningen op het vlak van kwaliteit en financiële toegankelijkheid echter te wensen over.

Door: Emma Cuperus

Bezint eer gij begint

Dienen we kinderen zo snel mogelijk in een taalbad onder te dompelen of dreigen we dan weer tot een middeleeuws kindbeeld te vervallen? Jade van Rossen stelt kritische vragen over Engels in de kleuterklas.

Door: Jade van Rossen

False Beliefs and Modern Pseudoscience

The scientific method aims at finding the truth, but prides itself for being wrong. Due to the method’s complexity, it is also widely distrusted. Ruben Boyd explores the boundary between science and pseudoscience, and why the latter prevails in modern times.

Door: Ruben Boyd

Passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen

De recente vluchtelingenstroom uit Syrië brengt ook veel kinderen naar Nederland. Zodra de kinderen hier opgevangen worden, zijn ze leerplichtig volgens de Nederlandse leerplichtwet. Maar wordt er wel genoeg aandacht geschonken aan passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen?

Door: Ghislaine, Kees en Milad

Legalisering van XTC vermindert kaakschaatsen en pillenpaniek

XTC is de populairste partydrug in Nederland maar nog altijd een verboden harddrug. Legalisering zou risico’s kunnen verminderen en de drempel voor voorlichting en testen kunnen verlagen.

Door: Jone Frijlink

Een gouden organisatieplak

Een open brief aan Mark Rutte. Een pleidooi om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen en duurzamer en goedkoper te organiseren.

Door: Christiaan de Jong

Van acht keer zwemgoud voor Phelps tot corruptie binnen de FIFA

Meer dan ooit staan de sportwereld, de (inter)nationale sportorganisaties en lokale sportclubs onder druk. Het sportnieuws wordt namelijk niet meer gedomineerd door sportieve topprestaties zoals die van Michael Phelps in 2008, maar door negatieve berichten. Door deze aanhoudende negatieve berichten, worden fans, sponsoren en de overheid steeds bewuster en kritischer wat betreft het (niet) ethisch handelen binnen de sport.

Door: Eva Helwig

Van homo economicus naar homo empathicus

Tegenwoordig wordt de waarde van kunst steeds vaker bevraagd. Is het belang van kunst en cultuur nog wel te verantwoorden in de nasleep van een bancaire crisis? Wetenschappers leggen echter een veel diepere crisis bloot: een disbalans in de samenleving door de kapitalistische hegemonie. Kunst kan dit evenwicht juist herstellen.

Door: Merel Hoogland

Aankoop Rembrandts: staatsbeleid of staatsbelang?

In maart 2015 gaf de Franse regering toestemming om de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, geschilderd door Rembrandt, te verkopen buiten Frankrijk. De Nederlandse regering nam het voortouw. Maar is zo’n kunstaankoop wel een Staatstaak?

Door: Salomon van Geest

Hoe word je als Nederlands auteur succesvol in het Engels?

Hoe word je als Nederlands auteur succesvol in het Engels? Elke literatuurminnende Nederlander is bekend met de Booker Prize, maar Nederlandse auteurs hebben in het buitenland weinig succes. Waar ligt dat aan?

Door: Syme van der Lelij

Loopt een hipster het De Wereld Draait Door Pop-up Museum binnen

Van februari t/m mei 2015 was in het Allard Pierson Museum in Amsterdam geen reguliere tentoonstelling te zien, maar het DWDD Pop-up Museum, met werk uit verschillende museumcollecties gekozen door vaste tafelgasten. Een tv-programma dat een pop-up museum opent: een opzichzelfstaand fenomeen of past dit binnen een bredere trend?

Door: Julie Meesterburrie

Van fotohokje tot selfie

Selfies zijn niet meer weg te denken uit een Facebook- of Instagramfeed, maar al in 1925 werd een apparaat op de markt gebracht met als doel het maken van zelfportretten: het fotohokje. Hoe verhoudt het fotohokje zich tot de concepten privé en publiek en welke invloed heeft de digitalisering van de foto-industrie daarop?

Door: Hannah Hagen

Democratie begint in het onderwijs

Democratie wil eenvoudig zeggen dat het volk zichzelf regeert. Eén van de pijlers van de democratie is daarom het collectieve vertrouwen in het politieke systeem. Een lage opkomst bij verkiezingen, het gevoel dat er een kloof bestaat tussen burgers en politici en weinig bereidheid om...

Door: Ghislaine, Kees, Adolfo en Milad

Onbetaalbaar rendement in onderwijs

Rendementsdenken. Er is niets nieuws aan de term ‘rendementsdenken’. Het is terug te vinden in meerdere archieven van verschillende periodes in de Nederlandse geschiedenis. Een hele precieze definitie ervan is niet voor handen, maar het omhelst altijd een idee van kwantiteit boven kwaliteit. Het is...

Door: Mike Verleum

Ruzie over leven en dood (deel 2)

“Achteraf gezien was het wachten tot het uit de klauwen liep.” Een ruzie in organisaties kan dramatische gevolgen hebben: dat bleek uit mijn artikel dat ik schreef voor De Focus over bestuursfalen binnen het Utrechtse Diakonessenhuis. In een jaar tijd vertrokken hier twee bestuurders en...

Door: Eveline Baas

NPO vs. YouTube

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft enorm strenge regels en eisen voor omroepen om content op YouTube te plaatsen. Daarmee schieten ze zichzelf in hun eigen voet. Dat blijkt uit onderzoek naar het succesvol inzetten van klassieke muziek online.   De afgelopen maanden heeft de...

Door: Hanna den Hollander

Ruzie over leven en dood

Conflicten op de werkvloer zijn niet gelijk reden tot paniek. Sterker nog, volgens sommige bestuurskundigen is een beetje ruzie essentieel om een organisatie goed te laten functioneren. Als het over de kwaliteit en veiligheid van een ziekenhuis gaat wordt het echter een heel ander verhaal.

Door: Eveline Baas

Over het recht op godsdienstvrijheid en de implicaties hiervan

Het recht op godsdienstvrijheid is één van de basis mensenrechten en komt voor in ongeveer alle internationale verdragen en grondwetten. Elk persoon zou vrij moeten zijn om zijn of haar religie te kunnen belijden, onder andere vanwege het feit dat religie een kwetsbaar onderdeel is van iemands identiteit. Dit leidt tot oneerlijke behandeling tussen religieuzen en niet religieuzen en dat moeten we proberen te voorkomen.

Door: Saskia Huijgen

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald