Thema overzicht:

Politiek & Recht

Polling place closures: a neutral process or voter suppression?

In the US, states with histories of suppressing minorities’ votes have seen a sudden rise in polling place closures. Following earlier research about other kinds of voter suppresion, Luuk van Roozendaal investigates whether the polling place closures specifically target black people.

Door: Luuk van Roozendaal

De criminele vreemdeling die altijd vreemdeling blijft

Sinds 2012 kunnen vreemdelingen die al meer dan twintig jaar in Nederland verblijven, worden uitgezet bij een veroordeling. Aan dergelijke overtredingen zijn voor Nederlandse staatsburgers echter heel andere consequenties verbonden. Lara van Leeuwen onderzoekt of hier sprake is van discriminatie.

Door: Lara van Leeuwen

Hoe betrouwbaar is ‘de waarheid’?

De ideeën en verhalen die binnen een samenleving worden gezien als ‘de waarheid’ worden binnen de Sociologie ook wel een ‘discours’ genoemd. Paula van Voorthuizen illustreert op welke manier dergelijke verhalen invloed hebben gehad op het Amerikaans buitenlandbeleid in Somalië.

Door: Paula van Voorthuizen

Priester in de Polder

Nietzsche beschreef in zijn moraaltheorie de ascetische priester: een herder die het sentiment van de burger gebruikt om zijn eigen macht te vergroten. Rutger Selier beschrijft hoe we dit persona kunnen gebruiken om het politieke spel van Thierry Baudet te analyseren.

Door: Rutger Selier

Algoritmen en de overheid: wat ging er mis bij SyRI?

Het digitale anti-fraude systeem SyRI is door de rechter onrechtmatig verklaard, doordat de privacy van de burger in het geding is gekomen. Pieter Polhuis legt uit wat er fout is gegaan en hoe de overheid in de toekomst beter met algoritmes om kan gaan.

Door: Pieter Polhuis

Vrijheid of veiligheid? De coronacrisis en het vertrouwen in de Nederlandse politiek

Met de uitbraak van het coronavirus worden politieke keuzes op het gebied van veiligheid en zorg door elke Nederlander gevoeld. Daniëlle Graman onderzoekt hoe een pandemie het vertrouwen in de nationale politiek beïnvloedt.

Door: Daniëlle Graman

Aan de slag bij Uber of Deliveroo: als werknemer of zelfstandige?

Met de opkomst van bedrijven als Uber en Deliveroo is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Iris van Geel onderzoekt wat dit betekent voor de verhouding tussen deze platformen en de platformwerkers.

Door: Iris van Geel

Buitenland: de contingentie van globalisering

Het begrip globalisering is alomtegenwoordig in het maatschappelijk debat. Ruben Ros toont aan dat onze visie op globalisering bepaald is door de ontwikkeling van het begrip ‘buitenland’ in de Nederlandse taal.

Door: Ruben Ros

De strijd tegen het Rode Gevaar in de ruimte

De Amerikaanse overheid is op dit moment druk bezig met het opzetten van een Space Force. Oorlogsvoering in de ruimte is echter allesbehalve een nieuw idee. Thijs Visser onderzocht hoe de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Koude Oorlog de eerste plannen voor militaire operaties buiten de atmosfeer ontwikkelde.

Door: Thijs Visser

Keeping outer space clean and safe

Like Saturn, Earth has its own ring of debris, with one major difference: most of the material is man-made. What happens to the thousands of objects that have been launched into space when they are no longer of use? Anne Klein Entink explains the risks of space debris and what this issue means for international law.

Door: Anne Klein Entink

Cutting Gaza off from the world

The humanitarian crisis in Gaza is often seen as part of the conflict between Israel and Palestine, but what role does Gaza’s other neighbor Egypt play? Maren Klein explains the obligations that Egypt has under International Humanitarian Law to help the people of Gaza.

Door: Maren Klein

Restoring the truth: Latin American literature meets human rights

The Guatemalan Civil War tore the Central American country apart for decades. Even today, almost thirty years after peace was established, people are dealing with its aftermath. Federica Notari and Lena van der Priem investigate the merits of truth commissions and literary accounts in dealing with this traumatic past.

Door: Federica Notari and Lena van der Priem

Machtiger dan het zwaard: de moralistische poëzie van Joachim Oudaan (1628-1692)

In de 17e eeuw was het een stuk lastiger om je mening kenbaar te maken aan een groot publiek dan vandaag de dag het geval is. Sanne Hermans vertelt ons over een man die er toch goed in slaagde zijn visie te verwerken in zijn stukken: dichter Joachim Oudaan.

Door: Sanne Hermans

Eurofilie in de Nederlandse overheid? Nederlandse politieke partijen en identificatie met de Europese Unie

Is het huidige euro-sceptische klimaat een recente ontwikkeling of is kritiek op Europa altijd latent aanwezig geweest in de Nederlandse politiek? Marleen van Ooijen over de historische verhoudingen tussen Nederland en Europa.

Door: Marleen van Ooijen

The death penalty: humane or inhuman?

You might think the death penalty is a punishment that belongs to the previous century, but in many countries it is still a reality today. Pita Klaassen on the question whether this capital punishment constitutes a violation of our human rights.

Door: Pita Klaassen

Meldplicht datalekken: effectief of niet?

Zijn onze persoonlijke gegevens nog wel veilig nu hackers steeds vaker de mazen van het internet weten te vinden? Nandenie Lachman praat ons bij over de voors en tegens van de nieuwe meldplicht voor datalekken in Nederland.

Door: Nandenie Lachman

Tussen profijt en solidariteit: de collegegeldverhoging van 1972

Betalen de studenten van tegenwoordig te veel collegegeld? In de jaren ’70 ging de studentenbeweging nog massaal in protest tegen het profijtbeleid van de overheid. Christiaan Brinkhuis over de opstand tegen de ‘duizendguldenwet’ in 1972.

Door: Christiaan Brinkhuis

Het Parijs Akkoord

Sinds het Klimaatakkoord van 2015 is er veel gebeurd op het vlak van klimaatverandering. Bente Klein belicht een van de meest controversiële aspecten van het Akkoord: de verdeling van lasten. Draagt iedereen wel degelijk zijn steentje bij?

Door: Bente Klein

The Structural Genocide against Indigenous Peoples in Canada: The Never-ending Story

In Canada indigenous peoples live under harsh living conditions and suffer serious diseases. Analyzing the structural genocide against indigenous people living in Canada up to this day, Laura Mudde argues that Canadian government policies are still being framed by a bigger societal master narrative on race, class, and health. We do not live in the “post”- colonial era: racism is an enduring reality.

Door: Laura Mudde

“Late Capitalism Express”

Anton Jäger philosophizes on how to escape the capitalist ‘wheel of history’. Is the true meaning of progress acceleration or should we let off some steam instead?

Door: Anton Jaeger

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

In Nederland geldt formeel een scheiding tussen kerk en staat. De overheid mag zich hier dus niet in mengen en wetten en beleid mogen de ene godsdienst niet boven de andere stellen. Meestal zijn er geen problemen met de interpretatie en naleving van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, maar soms is het beginsel toch onduidelijk, zo blijkt.

Door: Iris Muis

De Israelische waterapartheid: water als machtsmiddel

Water is een machtig middel; de beschikbaarheid en beheersing van water creëren mogelijkheden voor ontwikkeling en veiligheid. In conflictsituaties is waterbeheersing een beproefde methode tot onderdrukking, door de allesverwoestende kracht van afwezigheid of een overvloed aan water.

Door: Sophie de Bruin

Waar kwam het eerste Europees referendum vandaan?

Voor de tweede keer in de geschiedenis mag heel Nederland via een referendum stemmen over een Europees verdrag. Waar het op 6 april ‘slechts’ gaat over het associatieverdrag met Oekraïne, daar stemde Nederland in 2005 over een Europese Grondwet. In het eerste nationale referendum ooit in ons land, zei een meerderheid van zestig procent van de kiezers ‘nee’. Waarom wilde de Tweede Kamer per se een volksraadpleging op zo’n cruciaal moment in de Europese samenwerking?

Door: Ralf de Jong

Waarom de meeste oorlogsmisdadigers ongestraft blijven

Wie houdt IS-strijders verantwoordelijk voor hun daden? Hoe worden oorlogsmisdadigers berecht als het rechtssysteem ontwricht is in hun eigen land? En kun je rebellen die tegen de staat vechten, berechten via de conventies die juist deze staat heeft ondertekend? In een tijd waar oorlogen vaak...

Door: Annabelle Poelert

Gadaffi: goed of slecht?

Voor informatie over belangrijke gebeurtenissen in de wereld richt men zich al snel tot de media en voor veel mensen is dit de enige bron van informatie. Maar hoe betrouwbaar is de gegeven informatie en het beeld dat wordt geschetst?   Met name als het...

Door: Dustin Bergman

Als er één land klaar is voor de sharia, is het Nederland

Daar waar sharia in Groot Brittannië al ingevoerd is, met meer dan 85 operationele rechtbanken, vindt 72 procent van de Nederlanders dat er een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland moet komen (De Hond, 2012). Opmerkelijk toch? Blijkbaar vindt 72 procent dat het volledig uit de hand...

Door: Gemme Burger

“A First Class Funeral”

Hoewel de geallieerden erop gebrand waren om Duitsland te laten boeten voor de Eerste Wereldoorlog en alle gruwelijkheden die deze voortbracht, ontsnapt de Duitse keizer Wilhelm II aan enige vorm van retributie. Niemand leek écht geïnteresseerd te zijn in het lot van de ex-keizer van het Duitse Rijk, met uitzondering van één persoon: de Britse minister-president Lloyd George.

Door: Eva Nivard

Terughoudendheid troef

Duitsland vertolkt vandaag de dag een voortrekkersrol in Europa en is ook buiten de continentale grenzen een gewaardeerd bondgenoot. Toch is het niet lang geleden dat het land zich internationaal isoleerde van haar bondgenoten door niet deel te nemen aan de militaire interventie in Libië in 2011. De militaire terughoudendheid die hieraan ten grondslag lag, is een direct gevolg van de eigen geschiedenis, die het land tot op de dag van vandaag achtervolgt.

Door: Sjors van Brakel

Energie als achilleshiel: deel 1

Terwijl de Russische tanks het Oekraïense schiereiland de Krim oprijden komen de Europese leiders bijeen in een stoffig kamertje. Dit kan zo niet langer, denken ze. Het wordt tijd om in te grijpen, maar hoe? Er wordt besloten enkele politieke en economisch belangrijke figuren op...

Door: Jules Swinkels

Blame games in de polder

Op de vraag wat politiek leiders het meest dienen te vrezen antwoordde een Britse premier in de jaren ’50: “Events, dear boy, events”. Of bewindspersonen in Nederland aftreden of overleven na politieke incidenten is vaak de uitkomst van een intensieve blame game: het complexe, onder druk gespeelde spel van interactie tussen de bewindspersoon, de politieke arena, en de media.

Door: Marij Swinkels en Minou de Ruiter

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald