Corrigerende tik aan populisme is een dreun voor de democratie

Steeds vaker moet het inhoudelijke gesprek in de Nederlandse politiek plaatsmaken voor een gesprek over het uitsluiten van anderen in de politiek. Ramsey Albers onderzoekt of we niet van elkaar vervreemd raken als we niet het inhoudelijke gesprek aangaan en de moeite nemen om elkaar te begrijpen.

Door: Ramsey Albers

Remember the time: war after Dutch Liberation Day, 1945-1949

In recent years, more attention and recognition has come to atrocities by Dutch military during the Indonesian Independence War of 1945-1949. Amber Stoelman explains how the cover-up of these events in Dutch history can still be felt.

Door: Amber Stoelman

Links- of rechtshandige moleculen?

In de natuur zijn moleculen te vinden die op elkaar lijken zoals je linker- en rechterhand: ze zijn elkaars spiegelbeeld, maar werken op cruciaal verschillende manieren. Pim Dankloff onderzoekt de methode Viedma-rijping, die een mengsel van zulke stoffen omzet naar een van de twee spiegelbeeldisomeren.

Door: Pim Dankloff

Kwelders als koolstofvangende kustbeschermers

Menselijke activiteiten zorgen wereldwijd voor stijgende zeespiegels, zwaardere stormen en zinkende kustgebieden. Merijn Berghorst onderzoekt hoe kwelders, als ecosystemen langs de kust, kunnen bijdragen aan waterveiligheid en het tegengaan van de klimaatcrisis.

Door: Merijn Berghorst

The Migration Paradox in Côte d’Ivoire

While theorists have dived into the issue of growing migration and established well-developed migration theories, the research into the reasons why people stay, remains neglected. Stéphanie van Mil investigates this side of migration by looking at Côte d’Ivoire, a country where migration is a topic of daily concern.

Door: Stephanie van Mil

Geneeskunde met partydrugs

De afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van psychedelica, met opzienbarende resultaten. Floor van der Does en Stephan Tap onderzoeken de geschiedenis van psychedelicaonderzoek en wat er nog moet gebeuren om veilige en werkzame psychedelische therapie te realiseren.

Door: Floor van der Does en Stephan Tap

Polling place closures: a neutral process or voter suppression?

In the US, states with histories of suppressing minorities’ votes have seen a sudden rise in polling place closures. Following earlier research about other kinds of voter suppresion, Luuk van Roozendaal investigates whether the polling place closures specifically target black people.

Door: Luuk van Roozendaal

De criminele vreemdeling die altijd vreemdeling blijft

Sinds 2012 kunnen vreemdelingen die al meer dan twintig jaar in Nederland verblijven, worden uitgezet bij een veroordeling. Aan dergelijke overtredingen zijn voor Nederlandse staatsburgers echter heel andere consequenties verbonden. Lara van Leeuwen onderzoekt of hier sprake is van discriminatie.

Door: Lara van Leeuwen

Over robotbloemetjes en bijtjes

Het gaat slecht met de bijen en als we daar iets aan willen doen, dan zal meer informatie moeten worden verzameld over de factoren die ervoor zorgen dat de dieren zich goed voelen. Kamiel Debeuckelaere ontwierp daarom een robotbloem waarmee hun gedrag nauwkeuriger kan worden onderzocht.

Door: Kamiel Debeuckelaere

Jaaroverzicht 2021

Beste lezers,    2021 was wederom een bewogen jaar voor De Focus. De voortslepende gezondheidscrisis is er ondanks de uitdagingen die het ons heeft geboden,...

Door: De Focus

Hoe betrouwbaar is ‘de waarheid’?

De ideeën en verhalen die binnen een samenleving worden gezien als ‘de waarheid’ worden binnen de Sociologie ook wel een ‘discours’ genoemd. Paula van Voorthuizen illustreert op welke manier dergelijke verhalen invloed hebben gehad op het Amerikaans buitenlandbeleid in Somalië.

Door: Paula van Voorthuizen

“I think women can do anything.”

Er zijn tegenwoordig veel feministisch geïnspireerde bewegingen, maar vinden hun inspanningen ook de weg naar de filmset? Jasmine Lietaert onderzocht aan de hand van de Charlie’s Angels filmreeks of er op emancipatoir vlak vooruitgang is geboekt.

Door: Jasmine Lietaert

Moeten we nu écht warm water uitvinden?

Rivieren zijn niet alleen een gevaar in tijden van klimaatverandering, maar kunnen ook onderdeel van de oplossing zijn. Sebastian Baes en Jan Denayer hebben onderzoek gedaan naar dé manier om op duurzame wijze energie uit rivieren te winnen.

Door: Sebastian Baes en Jan Denayer

Priester in de Polder

Nietzsche beschreef in zijn moraaltheorie de ascetische priester: een herder die het sentiment van de burger gebruikt om zijn eigen macht te vergroten. Rutger Selier beschrijft hoe we dit persona kunnen gebruiken om het politieke spel van Thierry Baudet te analyseren.

Door: Rutger Selier

Hidden life in Martian lava tubes?

At some point in history, water has flowed on Mars, but has life been present too? Mahid Ahmed explains what biosignatures we should look out for in our search for life on Mars.

Door: Mahid Ahmed

The Human Nature of the Werewolf

What do ancient tales of werewolves have in common with Harry Potter? Yara Hallenga explores the parallels between werewolf depictions from antiquity and those in the work of J.K. Rowling.

Door: Yara Hallenga

Een verdienmodel voor burgerschap

Culture assimiliatie poogde Native Americans te integreren in de Amerikaanse samenleving. Vincent Veerbeek onderzoekt het project dat Native American kinderen het kapitalisme bij probeerde te brengen door middel van een modeleconomie in kostscholen.

Door: Vincent Veerbeek

Earning their place in society

Assimilationist policies attempted to adapt Native Americans to American society. Vincent Veerbeek examines the case of efforts to teach Native American youths capitalism by introduction of a model economy in boarding schools.

Door: Vincent Veerbeek

Pompen als het waait

Nederland loopt achter op Europa wat verduurzaming betreft. Duurzame energieopwekking brengt namelijk risico’s met zich mee. Ties van der Heijden laat echter zien dat Nederland in potentie genoeg flexibiliteit in huis heeft om het tij te keren.

Door: Ties van der Heijden

Jaaroverzicht 2020

De laatste dagen van 2020 vliegen voorbij en het zal niet lang meer duren voordat het 2021 is, dus is het tijd om even stil te staan en terug te blikken op het afgelopen jaar. In dit jaaroverzicht kun je lezen wat er in 2020 allemaal is gebeurd binnen De Focus!

Door: De Focus

Algoritmen en de overheid: wat ging er mis bij SyRI?

Het digitale anti-fraude systeem SyRI is door de rechter onrechtmatig verklaard, doordat de privacy van de burger in het geding is gekomen. Pieter Polhuis legt uit wat er fout is gegaan en hoe de overheid in de toekomst beter met algoritmes om kan gaan.

Door: Pieter Polhuis

Genetic Diseases? Cut them out!

The recently discovered CRISPR-Cas tool for gene editing has the potential to revolutionise the treatment of genetic diseases. Johanna Walther discusses current research and the implications of this novel technology.

Door: Johanna Walther

Buitenland: de contingentie van globalisering

Het begrip globalisering is alomtegenwoordig in het maatschappelijk debat. Ruben Ros toont aan dat onze visie op globalisering bepaald is door de ontwikkeling van het begrip ‘buitenland’ in de Nederlandse taal.

Door: Ruben Ros

Wat valt er te lachen als er mensen sterven?

Dat de coronacrisis absurd is, behoeft op het eerste gezicht weinig argumentatie, maar is zij daarom ook grappig? Thom Hamer onderzoekt of humor, ironie specifiek, een functie heeft in het benaderen van een crisis.

Door: Thom Hamer

Arabische sci-fi: een waarschuwing voor de dystopie

Kan science-fiction ons helpen de realiteit beter te begrijpen? Desirée Custers analyseert dystopische verschijnselen in de Arabische wereld, aan de hand van Arabische science-fiction literatuur.

Door: Desirée Custers

Ruziemaken kun je leren

Dat tieners vaak botsen met hun ouders, is algemeen bekend. Het is wat minder bekend dat goed ruziemaken erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de tiener. Debbie van Bommel onderzoekt hoe ouders het beste om kunnen gaan met een opstandige tiener.

Door: Debbie van Bommel

Waarom we meer moeten horen over Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica

Vluchtelingen zijn regelmatig in het nieuws, maar meestal gaat het over mensen uit het Midden-Oosten. De situatie in landen als Nicaragua wordt te vaak over het hoofd gezien, aldus Evi Vogel. Zij deed onderzoek naar de sociaaleconomische obstakels waar Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica mee te maken krijgen.

Door: Evi Vogel

What ‘brain age’ reveals about depression in youth

More and more young people are facing mental health issues like stress and burn-outs. Are these problems caused by increasing workloads, climate anxiety, and other ailments of modern life, or is there an underlying cause in the brain? Laura de Nooij conducted research to identify the causes of depression in youth.

Door: Laura de Nooij

Wat ‘breinleeftijd’ zegt over depressie bij jongeren

Steeds meer jonge mensen krijgen te maken met psychische klachten als een burn-out of een depressie. Ligt dit aan studiedruk, klimaatstress en andere kwalen van het moderne leven, of is er een onderliggende oorzaak in het brein? Laura de Nooij deed onderzoek naar de oorzaak van depressies bij jongeren.

Door: Laura de Nooij

Het duurzaamheidsconvenant als wondermiddel

Vliegen is taboe, vlees eten kan echt niet meer en fruit moet fairtrade zijn. Consumenten lijken zich om alles druk te maken behalve de kleren die ze dragen. Wouter Kuin onderzocht wat textielbedrijven ertoe beweegt toch stappen te nemen richting een duurzame kledingindustrie.

Door: Wouter Kuin

De strijd tegen het Rode Gevaar in de ruimte

De Amerikaanse overheid is op dit moment druk bezig met het opzetten van een Space Force. Oorlogsvoering in de ruimte is echter allesbehalve een nieuw idee. Thijs Visser onderzocht hoe de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Koude Oorlog de eerste plannen voor militaire operaties buiten de atmosfeer ontwikkelde.

Door: Thijs Visser

Keeping outer space clean and safe

Like Saturn, Earth has its own ring of debris, with one major difference: most of the material is man-made. What happens to the thousands of objects that have been launched into space when they are no longer of use? Anne Klein Entink explains the risks of space debris and what this issue means for international law.

Door: Anne Klein Entink

Cutting Gaza off from the world

The humanitarian crisis in Gaza is often seen as part of the conflict between Israel and Palestine, but what role does Gaza’s other neighbor Egypt play? Maren Klein explains the obligations that Egypt has under International Humanitarian Law to help the people of Gaza.

Door: Maren Klein

De ‘vrijgeborenen’ van Zuid-Afrika

In hoeverre heeft Zuid-Afrika het apartheidsverleden achter zich gelaten? Tijdens studentenprotesten in 2016 leek deze geschiedenis helemaal niet zo ver weg. Sonja Pleumeekers onderzocht aan de hand van interviews met studenten hoe het verleden doorwerkt in het leven van de jongere generatie.

Door: Sonja Pleumeekers

Jaaroverzicht 2018

2019 is inmiddels twee weken op weg. Een goed moment om terug te kijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Welke artikelen werden er gepubliceerd bij De Focus en wat heeft de redactie nog meer bereikt?

Door: De Focus

Restoring the truth: Latin American literature meets human rights

The Guatemalan Civil War tore the Central American country apart for decades. Even today, almost thirty years after peace was established, people are dealing with its aftermath. Federica Notari and Lena van der Priem investigate the merits of truth commissions and literary accounts in dealing with this traumatic past.

Door: Federica Notari and Lena van der Priem

De dikke samenleving: waarom we verleiding niet kunnen weerstaan

Meer fast food en minder beweging, de levenswijze van veel mensen wordt steeds ongezonder. Hierdoor worden niet alleen Amerikanen maar ook Nederlanders alsmaar dikker. Milou van den Bemd legt uit hoe de structuur van onze samenleving bijdraagt aan deze ontwikkelingen.

Door: Milou van den Bemd

Het menselijk bewustzijn: fundament of illusie?

Filosofen zijn verdeeld over de vraag wat het menselijk bewustzijn nou eigenlijk is. Is het een fundament van ons bestaan of slechts een illusie van onze zintuigen? Stefan Gaillard, Hugo van der Meer en Michiel Hekkens buigen zich over dit moeilijke probleem aan de hand van filosofen Daniel Dennett en David Chalmers.

Door: Stefan Gaillard Hugo van der Meer en Michiel Hekkens

Hoe speltheorie hernieuwbare energie goedkoper kan maken

Het opwekken van duurzame energie middels windmolens is wenselijk, maar vaak ook kostbaar voor de eigenaren van hernieuwbare energiebronnen. Max Muller legt ons uit hoe coöperatieve speltheorie kan worden ingezet om het opwekken van hernieuwbare energie goedkoper te maken.

Door: Max Muller

Sluit de ‘boze burger’ niet buiten

Globalisering heeft verschillende gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving. Peter Reek over het belang van debat in tijden van polarisatie.

Door: Peter Reek

The death penalty: humane or inhuman?

You might think the death penalty is a punishment that belongs to the previous century, but in many countries it is still a reality today. Pita Klaassen on the question whether this capital punishment constitutes a violation of our human rights.

Door: Pita Klaassen

Van schets tot baby: hoe onze ontwikkeling wordt beïnvloed door stofjes uit de omgeving

Wist je dat, behalve ons DNA, allerlei stofjes in de baarmoeder een grote invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van een foetus? Sommige van deze stofjes zijn te vinden in producten die we dagelijks gebruiken, zoals waterflesjes. Annemiek Jordaan over de mogelijk schadelijke effecten van bisphenol-A op de ontwikkeling van een ongeboren kind.

Door: Annemiek Jordaan

Meldplicht datalekken: effectief of niet?

Zijn onze persoonlijke gegevens nog wel veilig nu hackers steeds vaker de mazen van het internet weten te vinden? Nandenie Lachman praat ons bij over de voors en tegens van de nieuwe meldplicht voor datalekken in Nederland.

Door: Nandenie Lachman

Forensische Multimedia: het opsporen van internetpiraten via een watermerk

Steeds meer series en films worden illegaal gedownload voordat ze officieel zijn uitgebracht. Misschien fijn voor je portemonnee, maar minder fijn voor de producenten, die hierdoor vaak inkomsten mislopen. Hannes Mareen presenteert een nieuwe methode om digitale piraten op te sporen om zo het probleem bij de bron aan te pakken.

Door: Hannes Mareen

Tussen profijt en solidariteit: de collegegeldverhoging van 1972

Betalen de studenten van tegenwoordig te veel collegegeld? In de jaren ’70 ging de studentenbeweging nog massaal in protest tegen het profijtbeleid van de overheid. Christiaan Brinkhuis over de opstand tegen de ‘duizendguldenwet’ in 1972.

Door: Christiaan Brinkhuis

Growing Sustainable Peace: Starting at the Roots

After the recent peace accords between the FARC and the Colombian government, hopes are high that the longest conflict of the world will finally come to an end. But will these peace accords, signed by high-ranking leaders, bring peace and security at the local level any closer? Johannes Chinchilla on the importance of ‘grassroots’ leaders in building peace from the bottom up.

Door: Johannes Chinchilla

“Fijn gewerkt, schat?”: Hoe romantische relaties werkstress kunnen verminderen

In de hectische moderne samenleving lijkt stress een inherent onderdeel van het werkende leven te zijn; het aantal gediagnosticeerde burn-outs onder Nederlandse werknemers neemt al jaren gestaag toe. Annabel Molleman licht een tipje van de sluier op over de manier waarop romantische relaties hier mogelijk een remedie tegen vormen.

Door: Annabel Molleman

Roots & Routes: wat voormalig straatkinderen ons leren over ’thuis’

Op basis van acht maanden etnografisch veldwerk met (voormalig) straatkinderen in Malawi, komt Tanja Hendriks tot de conclusie dat ‘thuis’ niet alleen een plek is waar iemand geboren is of vandaan komt, maar vooral ook een beginpunt van waaruit mensen hun leven vorm gaan geven. In de praktijk behelst ‘thuis’ dus zowel iemand’s roots als routes.

Door: Tanja Hendriks

Berlin: Where the Privacy Movement Meets

What makes Berlin the perfect meeting place for whistleblowing, art, and protest? Loes Derks van de Ven on the whereabouts of the privacy movement.

Door: Loes Derks van de Ven

Tinder as Perfect Romance

What do Tinder, Finances and Warfare have in common? Find out in Joris Krijgers’ article on the logic of virtual perfection and its downsides.

Door: Joris Krijger

De vernietiging van de vernietiging

Thom Hamer maakt genadeloos komaf met de vernietiging. Het resultaat: een eerste stap richting een eigendomsrechtelijke fundering van de circulaire economie.

Door: Thom Hamer

From Cyber Anarchy to Network Control

‘Even if you are not doing anything wrong, you are being watched and recorded.’ After its invention, many internet scientists thought the invention of the internet would have a democratizing effect on society. Annabelle Poelert shows they turned out to be very wrong indeed.

Door: Annabelle Poelert

Van vandalisme tot kunst

Cika Schulz onderzoekt hedendaagse graffiti aan de hand van een historisch kader. Welke gevolgen heeft de verbeterde status en legalisering van graffiti voor het politieke karakter van deze kunstvorm?

Door: Cika Schulz

Sentient Artificial Intelligence

According to Sam Boyd, the question is not whether machines can think, but if we want them to. An account on the future and ethics of artificial intelligence.

Door: Sam Boyd

Het Parijs Akkoord

Sinds het Klimaatakkoord van 2015 is er veel gebeurd op het vlak van klimaatverandering. Bente Klein belicht een van de meest controversiële aspecten van het Akkoord: de verdeling van lasten. Draagt iedereen wel degelijk zijn steentje bij?

Door: Bente Klein

Wie kent de klimaatvluchteling?

‘Zonder definitie van de klimaatvluchteling, is het huidige debat richting beleidsontwerp zinloos’: harde woorden van Machteld Simoens, die verontwaardigd is over de inefficiëntie en onmenselijkheid van het debat rond de klimaatverandering en de catastrofale gevolgen die zich met zich mee zal brengen.

Door: Machteld Simoens

The Structural Genocide against Indigenous Peoples in Canada: The Never-ending Story

In Canada indigenous peoples live under harsh living conditions and suffer serious diseases. Analyzing the structural genocide against indigenous people living in Canada up to this day, Laura Mudde argues that Canadian government policies are still being framed by a bigger societal master narrative on race, class, and health. We do not live in the “post”- colonial era: racism is an enduring reality.

Door: Laura Mudde

Jaaroverzicht 2016

Eindredactrice Janne blikt terug op de eerste maanden van het nieuwe bestuur van De Focus

Door: Janne Van Beek

Genderverschillen in gezondheid

Gelijkheid. houdt dat niet dezelfde behandeling van mannen en vrouwen in? Niet als het op de de gezondheidszorg aankomt, aldus Lisanne Snoek.

Door: Lisanne Snoek

Investeren in de toekomst, investeren in kinderen

Emma Cuperus was persoonlijk betrokken bij de opstelling van het advies ‘Gelijk goed van start’ en weet waar ze het over heeft als ze stelt dat kind, ouder én maatschappij baat hebben bij goede kindvoorzieningen. Volgens haar laten de Nederlandse kindvoorzieningen op het vlak van kwaliteit en financiële toegankelijkheid echter te wensen over.

Door: Emma Cuperus

Bezint eer gij begint

Dienen we kinderen zo snel mogelijk in een taalbad onder te dompelen of dreigen we dan weer tot een middeleeuws kindbeeld te vervallen? Jade van Rossen stelt kritische vragen over Engels in de kleuterklas.

Door: Jade van Rossen

“Late Capitalism Express”

Anton Jäger philosophizes on how to escape the capitalist ‘wheel of history’. Is the true meaning of progress acceleration or should we let off some steam instead?

Door: Anton Jaeger

Een zorgeloze investering?

Lisanne Kouwenberg pleit voor een betere kwaliteit en organisatie van de zorg. De eerste stap daartoe is volgens haar een eerlijke behandeling van geneeskundestudenten voor wie de invoering van het leenstelsel een soms onoverbrugbare financiële drempel vormt.

Door: Lisanne Kouwenberg

False Beliefs and Modern Pseudoscience

The scientific method aims at finding the truth, but prides itself for being wrong. Due to the method’s complexity, it is also widely distrusted. Ruben Boyd explores the boundary between science and pseudoscience, and why the latter prevails in modern times.

Door: Ruben Boyd

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

In Nederland geldt formeel een scheiding tussen kerk en staat. De overheid mag zich hier dus niet in mengen en wetten en beleid mogen de ene godsdienst niet boven de andere stellen. Meestal zijn er geen problemen met de interpretatie en naleving van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, maar soms is het beginsel toch onduidelijk, zo blijkt.

Door: Iris Muis

De Israelische waterapartheid: water als machtsmiddel

Water is een machtig middel; de beschikbaarheid en beheersing van water creëren mogelijkheden voor ontwikkeling en veiligheid. In conflictsituaties is waterbeheersing een beproefde methode tot onderdrukking, door de allesverwoestende kracht van afwezigheid of een overvloed aan water.

Door: Sophie de Bruin

Kinderen hebben baat bij meer bewegingsonderwijs

Meer bewegingsonderwijs is goed voor kinderen, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om dit te bereiken zouden verplichte uren in de wet opgenomen moeten worden.

Door: Lieke de Smet

Passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen

De recente vluchtelingenstroom uit Syrië brengt ook veel kinderen naar Nederland. Zodra de kinderen hier opgevangen worden, zijn ze leerplichtig volgens de Nederlandse leerplichtwet. Maar wordt er wel genoeg aandacht geschonken aan passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen?

Door: Ghislaine, Kees en Milad

Epidemieën: wat zijn nu echt de problemen?

Epidemieën, grootschalige uitbraken van infectieziektes, vormen al een bedreiging sinds mensen dicht op elkaar wonen. Hoewel er steeds meer kennis bestaat over ziektebeelden en hun behandelingen, is het uitbreken en de verspreiding van epidemieën tot vandaag de dag niet volledig te voorkomen.

Door: Sanne, Ayman, Nol en Hannah

Een gouden organisatieplak

Een open brief aan Mark Rutte. Een pleidooi om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen en duurzamer en goedkoper te organiseren.

Door: Christiaan de Jong

Van acht keer zwemgoud voor Phelps tot corruptie binnen de FIFA

Meer dan ooit staan de sportwereld, de (inter)nationale sportorganisaties en lokale sportclubs onder druk. Het sportnieuws wordt namelijk niet meer gedomineerd door sportieve topprestaties zoals die van Michael Phelps in 2008, maar door negatieve berichten. Door deze aanhoudende negatieve berichten, worden fans, sponsoren en de overheid steeds bewuster en kritischer wat betreft het (niet) ethisch handelen binnen de sport.

Door: Eva Helwig

Van homo economicus naar homo empathicus

Tegenwoordig wordt de waarde van kunst steeds vaker bevraagd. Is het belang van kunst en cultuur nog wel te verantwoorden in de nasleep van een bancaire crisis? Wetenschappers leggen echter een veel diepere crisis bloot: een disbalans in de samenleving door de kapitalistische hegemonie. Kunst kan dit evenwicht juist herstellen.

Door: Merel Hoogland

Waar kwam het eerste Europees referendum vandaan?

Voor de tweede keer in de geschiedenis mag heel Nederland via een referendum stemmen over een Europees verdrag. Waar het op 6 april ‘slechts’ gaat over het associatieverdrag met Oekraïne, daar stemde Nederland in 2005 over een Europese Grondwet. In het eerste nationale referendum ooit in ons land, zei een meerderheid van zestig procent van de kiezers ‘nee’. Waarom wilde de Tweede Kamer per se een volksraadpleging op zo’n cruciaal moment in de Europese samenwerking?

Door: Ralf de Jong

Aankoop Rembrandts: staatsbeleid of staatsbelang?

In maart 2015 gaf de Franse regering toestemming om de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, geschilderd door Rembrandt, te verkopen buiten Frankrijk. De Nederlandse regering nam het voortouw. Maar is zo’n kunstaankoop wel een Staatstaak?

Door: Salomon van Geest

Hoe word je als Nederlands auteur succesvol in het Engels?

Hoe word je als Nederlands auteur succesvol in het Engels? Elke literatuurminnende Nederlander is bekend met de Booker Prize, maar Nederlandse auteurs hebben in het buitenland weinig succes. Waar ligt dat aan?

Door: Syme van der Lelij

Wie is een voorbeeldwetenschapper?

In de tweede week van december hebben de Noren wederom de nobelprijzen uitgereikt. Naast die voor de vrede is de nobelprijs voor de geneeskunde een van de interessantsten. De keuze voor de winnaar(s) wordt gemaakt aan de hand van een min of meer geheime lijst aan criteria, maar het moge duidelijk zijn dat de prijswinnaars (bijna) altijd mensenlevens hebben gered met hun ontdekkingen. Dit jaar ging de prijs naar Youyou Tu, William C. Campbell en Satoshi Omura. Lees hier waarom zij voorbeeldwetenschappers zijn voor beginnende academici.

Door: Isabeau Jensen

Loopt een hipster het De Wereld Draait Door Pop-up Museum binnen

Van februari t/m mei 2015 was in het Allard Pierson Museum in Amsterdam geen reguliere tentoonstelling te zien, maar het DWDD Pop-up Museum, met werk uit verschillende museumcollecties gekozen door vaste tafelgasten. Een tv-programma dat een pop-up museum opent: een opzichzelfstaand fenomeen of past dit binnen een bredere trend?

Door: Julie Meesterburrie

Van fotohokje tot selfie

Selfies zijn niet meer weg te denken uit een Facebook- of Instagramfeed, maar al in 1925 werd een apparaat op de markt gebracht met als doel het maken van zelfportretten: het fotohokje. Hoe verhoudt het fotohokje zich tot de concepten privé en publiek en welke invloed heeft de digitalisering van de foto-industrie daarop?

Door: Hannah Hagen

Smeltend ijs en de Groenlandse realiteit

Nieuws over Groenland is vaak nieuws over de smeltende ijskap. Dat er om deze smeltende ijskap heen mensen leven in een kleine maar interessante samenleving lees je minder vaak terug. In dit artikel beschrijf ik deze samenleving en de problemen die zich daar naast het smeltende ijs voordoen.

Door: Jasper van Commenee

Enkeltje Mars

Een reis naar Mars lijkt een toekomstdroom, maar kan binnenkort werkelijkheid worden. Volgens de particuliere organisatie Mars One is het mogelijk in 2026 astronauten naar Mars te sturen om de eerste menselijke kolonie buiten de aarde te starten. Ons onderzoek toont echter aan dat er nog veel moet gebeuren voordat Mars daadwerkelijk gekoloniseerd kan worden.

Door: Joost, Rachida, Lauren en Wieke

Gadaffi: goed of slecht?

Voor informatie over belangrijke gebeurtenissen in de wereld richt men zich al snel tot de media en voor veel mensen is dit de enige bron...

Door: Dustin Bergman

Democratie begint in het onderwijs

Democratie wil eenvoudig zeggen dat het volk zichzelf regeert. Eén van de pijlers van de democratie is daarom het collectieve vertrouwen in het politieke systeem....

Door: Ghislaine, Kees, Adolfo en Milad

Onbetaalbaar rendement in onderwijs

Rendementsdenken. Er is niets nieuws aan de term ‘rendementsdenken’. Het is terug te vinden in meerdere archieven van verschillende periodes in de Nederlandse geschiedenis. Een...

Door: Mike Verleum

Ruzie over leven en dood (deel 2)

“Achteraf gezien was het wachten tot het uit de klauwen liep.” Een ruzie in organisaties kan dramatische gevolgen hebben: dat bleek uit mijn artikel dat...

Door: Eveline Baas

Hoe racisme in je brein te zien is

Wat doet racisme met je hersenen? Neurologisch onderzoek wijst uit dat mensen minder empathie ervaren wanneer zij pijn waarnemen van mensen van een ander ras. De reden hiervoor lijkt eerder te liggen in aangeleerde denkbeelden dan in de menselijke natuur.

Door: Sanne Haverkort

NPO vs. YouTube

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft enorm strenge regels en eisen voor omroepen om content op YouTube te plaatsen. Daarmee schieten ze zichzelf in hun...

Door: Hanna den Hollander

“A First Class Funeral”

Hoewel de geallieerden erop gebrand waren om Duitsland te laten boeten voor de Eerste Wereldoorlog en alle gruwelijkheden die deze voortbracht, ontsnapt de Duitse keizer Wilhelm II aan enige vorm van retributie. Niemand leek écht geïnteresseerd te zijn in het lot van de ex-keizer van het Duitse Rijk, met uitzondering van één persoon: de Britse minister-president Lloyd George.

Door: Eva Nivard

Terughoudendheid troef

Duitsland vertolkt vandaag de dag een voortrekkersrol in Europa en is ook buiten de continentale grenzen een gewaardeerd bondgenoot. Toch is het niet lang geleden dat het land zich internationaal isoleerde van haar bondgenoten door niet deel te nemen aan de militaire interventie in Libië in 2011. De militaire terughoudendheid die hieraan ten grondslag lag, is een direct gevolg van de eigen geschiedenis, die het land tot op de dag van vandaag achtervolgt.

Door: Sjors van Brakel

Ruzie over leven en dood

Conflicten op de werkvloer zijn niet gelijk reden tot paniek. Sterker nog, volgens sommige bestuurskundigen is een beetje ruzie essentieel om een organisatie goed te laten functioneren. Als het over de kwaliteit en veiligheid van een ziekenhuis gaat wordt het echter een heel ander verhaal.

Door: Eveline Baas

Over het recht op godsdienstvrijheid en de implicaties hiervan

Het recht op godsdienstvrijheid is één van de basis mensenrechten en komt voor in ongeveer alle internationale verdragen en grondwetten. Elk persoon zou vrij moeten zijn om zijn of haar religie te kunnen belijden, onder andere vanwege het feit dat religie een kwetsbaar onderdeel is van iemands identiteit. Dit leidt tot oneerlijke behandeling tussen religieuzen en niet religieuzen en dat moeten we proberen te voorkomen.

Door: Saskia Huijgen

Energie als achilleshiel: deel 1

Terwijl de Russische tanks het Oekraïense schiereiland de Krim oprijden komen de Europese leiders bijeen in een stoffig kamertje. Dit kan zo niet langer, denken...

Door: Jules Swinkels

De duurzaamheidsmythe

Duurzaamheid Eerst drie feitjes: 1. Het huidige bedrijfsmodel – business model – dat veel organisaties aanhouden is gebaseerd op neoklassieke economische theorie. 2. Het primaire...

Door: Roy van den Berg

Blame games in de polder

Op de vraag wat politiek leiders het meest dienen te vrezen antwoordde een Britse premier in de jaren ’50: “Events, dear boy, events”. Of bewindspersonen in Nederland aftreden of overleven na politieke incidenten is vaak de uitkomst van een intensieve blame game: het complexe, onder druk gespeelde spel van interactie tussen de bewindspersoon, de politieke arena, en de media.

Door: Marij Swinkels en Minou de Ruiter

Liefde of leugens?

“Eight hugs a day, and the world will be a better place.” Volgens Paul Zak, beter bekend als ‘Doctor Love’, zorgt de in deze zin...

Door: Nathalie Immerzeel

Artikelen ophalen
Alle artikelen opgehaald

Bestuur gezocht!

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich enkele uren per week willen inzetten voor de wetenschap. Wil jij de academie dichterbij de maatschappij brengen, en  daarbij bestuurservaring opdoen?

Vacatures

Over De Focus

Sinds 2015 helpt De Focus jonge academici bij het presenteren van de kennis en inzichten uit hun scriptie aan een breder publiek. Met onze unieke outreach-methode en team van redacteurs maken wij het mogelijk voor studenten om hun expertise te delen!

Lees verder

Ook schrijven voor De Focus?

Heb je zelf een interessant stuk geschreven? De Focus is altijd op zoek naar creatieve denkers en scherpe schrijvers. Stuur je idee in, wij nemen contact met je op.

Idee inzenden
 

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven