GESCHIEDENIS

Eind 2014 werd De Focus opgericht door Sophia Evertse, Jules Swinkels, Laura van den Berg, Roel van Itallie, Nathalie Immerzeel, Amrit Baboeram, Annabelle Poelert, Marjolein Quist, Roy van den Berg en Minke de Haan. Met een aanzienlijke vertegenwoordiging door alumni van Liberal Arts & Sciences (UU), een brede interdisciplinaire bachelor, was het duidelijk welke focus De Focus moest hebben: het platform zou kennis uit alle disciplines toegankelijk moeten maken voor het brede publiek.

 

Tijdens de oprichting heeft De Focus meegedaan aan The Challenge, een wedstrijd van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Tijdens deze wedstrijd worden teams met een innovatief idee voor een nieuwe vorm van journalistiek begeleid om hun idee te kunnen verwezenlijken. De Focus bracht het tot de finale, maar helaas liepen we de hoofdprijs rakelings mis. Toch hield dat ons niet tegen; sindsdien is het concept verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een gerespecteerd platform. Naast het publiceren van toegankelijke artikelen op basis van scripties, hebben we sindsdien workshops over outreach gegeven aan studenten van de UU en de VU. In 2020 publiceerden wij voor het eerst Tijdschrift De Focus, een jaarlijks magazine met de beste artikelen van de afgelopen tijd. 

 

Het huidige bestuur dankt de nalatenschap van de vorige besturen, waaronder het bestuur 2016-2017 (met Ruben Boyd als voorzitter, Eva Nivard als hoofdredacteur, Janne van Beek als eindredacteur en Astrid van der Geest en Hidde Feenstra als team promotie), het bestuur 2017-2018 (met Thom Hamer als voorzitter, Maaike Homan als hoofdredacteur, Eva Bernet Kempers als eindredacteur, Caspar Schoevaars als penningmeester en Myrthe van den Bogaert als chef promotie) en ten slotte het bestuur 2018-2020 (met Thom Hamer als voorzitter, Sonja Pleumeekers als hoofdredacteur, Vincent Veerbeek als eindredacteur en Caspar Schoevaars als penningmeester).