Beste lezers, 

 

2021 was wederom een bewogen jaar voor De Focus. De voortslepende gezondheidscrisis is er ondanks de uitdagingen die het ons heeft geboden, niet in geslaagd om onze inspanningen voor wetenschap en student af te remmen. 

 

Om maar te beginnen met het leukste nieuws: dit jaar hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen! Julia Meilink (Nederlandse taal en cultuur, Islamstudies) is sinds september 2021 de eindredacteur van De Focus en zorgt ervoor dat ieder artikel tot in de puntjes wordt nagekeken voordat het de ogen van de lezer bereikt. Van Elvi van den Beemt hebben we in diezelfde maand na anderhalf jaar afscheid genomen als bestuurslid. Het vinden van nieuwe bestuursleden blijkt lastiger dan gedacht in coronatijd. Wij zoeken daarom nog steeds naar gedreven mensen die het stokje van de huidige bestuursleden over willen nemen. Ondanks deze en andere uitdagingen hebben wij dit jaar weer vele studenten kunnen helpen bij het publiceren van een artikel over hun scriptie. Daarnaast zijn er door onze redacteurs workshops over outreach gegeven en hebben wij zelfs de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen! 

 

Van een aantal redactieleden hebben we verleden jaar afscheid genomen. We kijken met dankbaarheid terug op hun onvermoeibare, vrijwillige inzet voor ons platform. Ook wensen we hun heel veel succes en plezier bij de projecten waar ze zich nu op zullen storten. Verder hebben een aantal nieuwe redacteurs zich bij onze gelederen gevoegd. Sem van Boxtel (Politieke Geografie), Pim Dankloff (Fysische Chemie), Laurie Limburg (Bestuurskunde), Ilo Leroy (Journalistiek) en Paula van Voorthuizen (Internationale Betrekkingen & Conflict Studies) zijn met hun uiteenlopende expertises van grote waarde voor de wijde variëteit aan schrijvers die we de komende jaren een podium willen bieden. Welkom!

 

Wij publiceerden dit jaar ook weer vele artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Hierbij een selectie van veel gelezen artikelen van dit jaar: 

   • In “Pompen als het waait” beschrijft Ties van der Heijden hoe het eeuwenoude, oer-Hollandse gebruik van windmolens ook in de groene energietransitie een belangrijke rol zou kunnen vervullen.
   • Jasmine Litaert schreef in “I think women can do anything.” hoe de representatie van vrouwen in de Charlie’s Angels films veranderd zijn door de jaren heen.
   • In het artikel “Priester in de polder” vergelijkt Rutger Selier politicus Thierry Baudet met de figuur die Nietzsche als de ascetische priester beschrijft.
   • In haar artikel “The Human Nature of the Werewolf” bekijkt Yara Hallenga de weerwolven uit de Harry Potter-serie met een literair-historisch perspectief: de mythe van de weerwolf is immers al millennia oud. 

 

In 2021 hebben we verder gewerkt aan de digitale format van onze workshops. Samen met de deelnemende studenten zijn we erg tevreden over de organische manier waarop deze, ondanks de beperkingen van het vlakke beeldscherm, zijn verlopen. Een blijde uitzondering hierop was de workshop aan de Sociale Geografie studenten van studievereniging V.U.G.S., die we in klassikaal verband hebben geholpen met het schrijven van kleine, aantrekkelijke bulletins over geografische curiosa en onderzoeken. 

 

In 2020 heeft het bestuur ingezet op het professionaliseren van de organisatie en het verbeteren van de processen. Afgelopen jaar hebben we op dit fundament voortgebouwd en uiteindelijk besloten om de aanvraag voor een ANBI-status in te dienen. De Focus voldoet aan de voorwaarden omdat onze inspanningen een maatschappelijk doel dienen en geen winstoogmerk hebben. Dankzij deze status is het vanaf nu mogelijk om periodieke giften aan De Focus af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bijbehorende beleidsplan is te vinden op onze website. Nog altijd zijn wij in het doen van ons journalistieke werk en het verspreiden van onze boodschap afhankelijk van donateurs!

 

Het komende jaar staat in het teken van de publicatie van het tweede Focus-tijdschrift. We zijn hard aan het werk om dit een realiteit te maken. Houd de website in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan ben je de eerste die het in handen heeft. Op naar een nieuw jaar vol inzet voor studenten en al hun uiteenlopende onderzoeken!

 

Wij wensen jullie een voortreffelijk 2022 toe,

Het bestuur van De Focus

Werner, Julia, Victoria en Thijs

 

 

 

De Focus
De Focus

De Focus is een platform voor kennis uit de wetenschapsjournalistiek, door studenten, voor studenten. Wil je ook meeschrijven? Stuur een artikel in via ons formulier.